Projekty unijne


ALBO Marek Pierewoj realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na Konkurencję, etap I, „Wzornictwo – szansą na innowacyjny rozwój przedsiębiorstwa ALBO”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy ALBO poprzez wdrożenie zasad zarządzania wzornictwem.


Dofinansowanie projektu z UE: 34.850,00 zł.


ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii Marek Pierewoj realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś I. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne Firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie Wyników Prac B+R, tytuł projektu: "Wdrożenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie ALBO Wyposażenie Handlu i gastronomii Marek Pierewoj poprzez zakup innowacyjnej wiertarki pionowej CNC". Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 381 297,00
zł.